آشنایی با مهارتهای فرزند پروری نقش مهمی در پرورش فرزندان توانمند دارد. چنین فرزندانی در آینده به بزرگسالانی با مهارتهای ارتباطی بالاتر و سازگارتر تبدیل می شوند. یکی از مهارتهای فرزند پروری آشنایی با ابعاد رشد کودکان است. دوران شیرخوارگی دورانی خاص و اثر گذار در رشد کودکان است.

پیشتر تصور بر آن بود که نوزاد انسان ناتوان تر از سایر موجودات است. با این حال تحقیقات اخیر توانایی های روانی جالب ولی نه چندان آشکار نوزاد را نشان داده است.

حالات روانی و جسمانی نوزادان در هفته های اول متغیر است. علت این تغییرات کامل نبودن مغز نوزاد در هنگام تولد و رشد زیاد آن در سالهای اولیه است. نوزاد سالم با مجموعه ای از بازتابهای ذاتی بدنیا می آید. این بازتابها پاسخهای خودکار و فطری نوزاد به نوع خاصی از تحریک هستند و نقش مهمی در رشد و سازگاری با محیط ایفا می کنند.

نوزادان دارای تواناییهای ادراکی هستند که باعث میشود به بعضی اشیا و امور اطرافشان بیشتر توجه کنند. برای مثال نوزادان به صداهایی که بسامد پایینی دارند مثل سوت واکنش بیشتری نشان میدهند. یا به صداهایی که تغییر میکند بیشتر از صداهای معمولی توجه نشان میدهند؛ به همین دلیل وقتی بزرگسالی با آنها حرف میزند توجه شان جلب مبشود.

برای اطلاعات بیشتر ابعاد رشد شامل رشد جسمانی، رشد شناختی و رشد عاطفی کودک را ببینید.