کودک خانواده انسان
تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

دوشنبه, اردیبهشت 20, 1400

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

دوشنبه, خرداد 3, 1400

آدرس

برگزاری دوره به صورت آفلاین در محیط واتس آپ

در این کارگاه با هم کتاب “کودک، خانواده و انسان” را با هم مروز می کنیم و در بحث های گروهی تجارب خود را به اشتراک می گذاریم. این کارگاه به ما یادآوری می کند که به عنوان یک والد چه نقشی داریم و چه موهبتی می خواهیم به کودکمان هدیه کنیم تا با خود به زندگی آینده اش ببرد.