20 اردیبهشت
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ برگزاری دوره به صورت آفلاین در محیط واتس آپ

کارگاه کتابخوانی آفلاین

30 مرداد
8:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ سایت آموزشی آیین شریف

رونمایی دوره های آموزشی جدید

29 تیر
8:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ سایت آموزشی آیین شریف

ارائه نقشه توسعه فردی

01 آبان
10:00 ق.ظ - 4:00 ق.ظ اعلام خواهد شد

دوره آموزشی خودفریبی در روابط انسانی