دفتر توسعه فردی
تاریخ شروع

8:00 ق.ظ

چهارشنبه, بهمن 1, 1399

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

شنبه, بهمن 11, 1399

آدرس

سایت آموزشی آیین شریف

درباره رویداد

استفاده از این مجموعه نقش مهمی در بهبود بهره وری در انجام کارها، و بهبود زمانبندی روزانه خواهد داشت. با گام برداشتن طبق این نقشه می توانید مسیر حرکت خود را انتخاب کنید و همدفمند تر به سوی اهداف زندگی خود حرکت کنید.