زمان از گرانبهاترین منابع در دسترس است. بسیاری از ما روزانه با چالش کمبود زمان روبرو می شویم و نمی توانیم کارهای مان را درست به پایان برسانیم. مدیریت زمان به شما کمک می کند از زمان خود استفاده بهتری داشته باشید. مدیریت زمان یک عنوان بسیار عمومی است و می‌تواند مجموعه گسترده‌ای از چالش ها و مهارت ها را در بر گیرد.

 یک تعریف بسیار ساده از مدیریت زمان عبارت است از: فرایند نظم دهی و برنامه ریزی برای تقسیم زمان بین فعالیت های خاص. بر اساس تعریف می توان نتیجه گرفت که مدیریت زمان ارتباط نزدیکی با برنامه‌ریزی دارد. پس اگر در زندگی روزمره برنامه ریزی داشته باشید در مدیریت زمان موفق تر خواهید بود. برنامه ریزی و روش های آن به طور جداگانه در این مجموعه ارائه شده است که مطالعه آن برای شما سودمند خواهد بود.

 یکی دیگر از نکاتی که از تعریف مدیریت زمان میتوان فهمید، ضرورت نظم‌دهی و داشتن لیست فعالیت ها است. لیست فعالیت ها می تواند ذهنی باشد ولی مکتوب کردن این لیست و نوشتن فعالیت های روزانه می تواند به شما کمک کند تا حجم فعالیت های روزانه خود را درست برآورد کنید و در موقع مدیریت زمان موفق تر باشید.

  برای آشنایی بیشتر با این موضوع دلایل کمبود زمان و تکنیک های مدیریت زمان را ببینید.