آنچه در اینجا به عنوان هوش مثبت معرفی می شود معادل واژه تفکر مثبت است که مفهوم کلی آن نگاه مثبت به زندگی و استفاده از تمام توان ذهن برای رویارویی با چالش های زندگی است.

هوش مثبت چیست؟

ذهن شما بهترین دوست و همچنین بدترین دشمن شماست. هوش مثبت ، قدرت نسبی این دو حالت ذهنی شما را اندازه میگیرد. هوش مثبت بالا به این معناست که ذهن شما را به مراتب بیشتر همچون دوست عمل می کند تا دشمن و بهره هوش مثبت پایین ، برعکس این حالت را نشان می دهد. هوش مثبت ، نشانه کنترل شما بر روی ذهن  است و نشان می دهد که  ذهن تا چه اندازه به سود شما عمل می کند

میزان هوش مثبت شما ، رابطه مستقیم با مقدار توانایی حقیقی در دسترس تان دارد. به عبارت دیگر افراد با بهره هوشی مثبت بالاتر بهتر می توانند از توانایی های خود برای بهبود زندگی خود و دیگران کمک بگیرند.

فکر می کنم یک مثال بهتر میتواند مفهوم را روشن کند. وضعیتی را تصور کنید که برای روز بعد یک جلسه مهم در پیش دارید. در این حالت اگر ذهن تان به شما یادآوری می کند که برای جلسه مهم فردا باید همه تلاش خود را به کار ببندید، به عنوان دوست شما عمل کرده است. اما وقتی شما را در ساعت ۳ بامداد با دلشوره درباره آن جلسه بیدار می کند و برای صدمین بار پیامدهای احتمالی شکست را در جلسه را به شما یادآوری می کند، در مقام دشمن عمل می کند.  در این حالت ، ذهنتان فقط اضطراب و رنج به وجود می آورد بی آنکه هیچ نتیجه مثبتی داشته باشد.

بهره هوش مثبت

بهره هوش مثبت امتیاز هوش مثبت شماست که به شکل درصد  از ۰ تا ۱۰۰ عرضه می شود. در واقع بهره هوش مثبت ، درصد زمانی است که ذهنتان در مقام دوست شما عمل می‌کند یا به سخنی دیگر ، درصد زمانی است که ذهنتان در خدمت شماست و دست به خرابکاری نمی‌زند. برای نمونه ، بهره هوش مثبت ۷۵ ، این معنا را می‌دهد که ذهنتان حدود ۷۵ درصد اوقات در خدمت شماست و حدود ۲۵ درصد اوقات در حال خرابکاری است.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد امتیاز ۷۵ برای بهره هوش مثبت « نقطه اوج موثر» است. با داشتن هوش مثبت 75 و بالاتر، معمولاً از طریق جوشش درونی ذهنی بالا کشیده می شوید و در پایین تر از آن ، مدام توسط جوشش درونی ذهنی پایین کشیده می شوید. به همین دلیل است که درصد زیادی از افراد و گروهها به توان حقیقی خود برای شادی و موفقیت دست نمی یابند.

عملکرد های ذهنی که به شادکامی یا ناشادی و موفقیت یا شکست می انجامد، بر دو عنصر اصلی استوار است:

  • بخشی از ذهن که در تخریب شادی ها و موفقیتهای ما به شدت فعال هستند که از این پس به عنوان خرابکار از آن یاد می شود.
  • و بخشی از ذهن که بالاترین خرد و بینش را در اختیارمان می گذارد که از این پس به عنوان فرزانه از آن یاد می شود.

برای آشنایی بیشتر با ماهیت هوش مثبت، مباحث مربوط به خرابکارها و فرزانه درون را ببینید.

برگرفته از کتاب هوش مثبت نوشته شیرزاد چمین انتشارات کلک آزادگان