همه انسانها در طول روز و هیجانات و احساسات مختلفی را تجربه می کنند ، از شادی گرفته تا غم ، ترس و خشم. همه این هیجانات طبیعی هستند ولی برخورد نادرست با آنها موجب بروز مشکلات جسمی و روانی در فرد می شود.

 هیجان چیست؟

هیجان به تمام احساسات و حالات روحی مثبت و منفی گفته می شود که همراه با علائم جسمانی ظاهر می شوند. علت علائم تولید انتقال دهنده های زیست شیمیایی در مغز است که منجر به بروز تغییرات فیزیولوژیک و رفتارهای خاص می شود. اگرچه برخی از موتورهای جانات را به دو دسته هیجانات مثبت و هیجانات منفی تقسیم می کنند، با این حال باید توجه داشت که همه هیجانات نقش مهمی در زندگی دارند و کارکردهای خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد. وقتی هیجانات در قالب طبیعی خود احساس و ابراز شود، یک فرایند طبیعی طی شده است. در مقابل هیجانی؛ حتی شادی؛ اگر خارج از قالب طبیعی بیان شود، اثرات منفی در پی خواهد داشت.

ابعاد هیجان:

هیجان سه بعد متفاوت دارد که عبارتند از:

 بعد فیزیولوژیک: این بعد شامل تغییرات جسمانی است که در اثر هیجان در فرد ایجاد می شود، مانند افزایش فشارخون، رنگ پریدگی و افزایش ضربان قلب.

 بعد رفتاری: در پی هر هیجان یکسری رفتارها از ما سر می زند مانند فریاد زدن هنگام خشم و جویدن ناخن هنگام استرس.

 بعد شناختی: هرهیجانی به دنبال یک سری افکار ایجاد می‌شود که از سطح شناخت فرد نشأت می گیرد.  مثلاً اگر در محیط نا آشنایی صدایی بشنویم بیشتر دچار ترس یا سایر هیجانات می شویم تا در یک محیط آشنا.

جهت آشنایی با روشهای کنترل هیجان اینجا را ببینید.