استرس چیست؟

امروزه اهمیت رویداد های استرس زا در بروز مشکلات متعدد فردی و اجتماعی بر کمتر کسی پوشیده است.  استرس، تنش یا فشار روانی بخش انکارناپذیر زندگی روزانه است که می‌تواند بهداشت جسم و روان را متاثر کند.  برخی بر این باورند که استرس با غالب بیماری ها در ارتباط است.  است استرس به خودی خود عامل بیماری نیست، بلکه چگونگی واکنش ما به آن هاست که موجب بیماری می شود.

استرس از نظر علمی به مفهوم عدم تناسب بین تقاضا ها در زندگی ما و منابعی است که برای برآوردن آنها داریم. در حقیقت استرس یک واقعه نیست، بلکه واکنش فرد نسبت به یک واقعیت است.  به عبارت دیگر استرس ، شرایط یا احساسی است که در آن ، فرد از لحاظ ادراکی بر این باور است که مجموع خواسته ها و انتظاراتی که از او وجود دارد فراتر از منابع ، امکانات و توانمندیهای در اختیار او است.  ما زمانی استرس را تجربه می کنیم که باور کنیم منابع کمی برای مدیریت شرایط داریم یا به عبارت دیگر کنترل امور از دستمان خارج است.

اگر چه بالا بودن استرس سلامتی را به خطر می‌اندازد،  با اینحال مقادیر کم آن موجب بهبود سلامتی و عملکرد می‌شود. در واقع باید توجه داشت که استرس در ذات خود منفی نیست،  بلکه شکل مثبت هم می‌تواند داشته باشد. اگر استرس از محدوده اثرگذاری مثبت خود فراتر نرود موجب می‌شود افراد برای دستیابی به اهداف خود بیشتر تلاش کنند و از منابع موجود بهتر استفاده کنند. با این حال  منظور از آنچه در اینجا و بیشتر متون در مورد استرس بیان می شود استرس منفی است.

جهت آشنایی بیشتر مباحث عوامل و انواع استرس و شیوه های کنترل استرس را ببینید.