مفهوم مهارت ارتباطی

نیازهای ارتباطی ما انسان ها در طول تاریخ ثابت نبوده است نخستین ابزار ارتباطی ما ، استفاده از زبان بدن و ارتباط غیر کلامی بودن. به تدریج با توسعه زبان، مهارتهای کلامی توسعه پیدا کرد و نقش مهم تری در ارتباطات انسانی به دست آورد. مهارت ارتباطی یعنی توانایی برقراری ارتباط با دیگران به طور موثر و کارآمد. در این فرایند عناصر مختلفی باید دست به دست هم دهند تا پیام به طور موثر منتقل شود. این عناصر عبارتند از: فرستنده پیام ، محیط انتقال پیام ، گیرنده پیام و بازخورد پیام.

هر یک از عناصر پیام باید در جای خود خوب عمل کنند تا فرآیند انتقال پیام به درستی صورت گیرد و ارتباط به طور موثر برقرار شود. استفاده از هر شیوه ای برای ارسال یا دریافت پیام را می توان زیر مجموعه ای از بحث مهارت های ارتباطی در نظر گرفت با این حال این شیوه ها می توانند در سه مقوله عمده گنجانده شوند شامل ارتباط نوشتاری ، ارتباط کلامی و ارتباط غیرکلامی.  استفاده از هر یک از این روش‌ها به ماهیت پیام ، محیط و ویژگی های گیرنده و فرستنده پیام ارتباط دارد. گاهی اوقات استفاده ترکیبی از این روش‌ها می‌تواند مفیدتر باشد.

داشتن دقت و شفافیت نقش مهمی در مهارت های ارتباطی اثز بخش دارد. اگر یک فرد نتواند در ارتباط شفافیت و دقت داشته باشد، نمی تواند مفهوم مورد نظر را به درستی منتقل کند. ارتباطات فقط شامل توانایی های کلامی نمی شود، بلکه شامل توانایی شنیدن فعال هم می شود. زمانی یک فرد مهارت ارتباطی خوبی دارد که هم بتواند به طور واضح صحبت کند و هم به خوبی بشنود.

تقویت مهارت ارتباطی

مهارت ارتباطی نه تنها در موفقیت کاری و شغلی موثر است ، بلکه نقش مهمی در موفقیت زندگی فردی هم ایفا می کند.  اگر می خواهید مهارت های ارتباطی خود را ارتقا دهید و نفوذ بیشتری داشته باشید ، تمرین های زیر بسیار کمک کننده است:

  • تلاش کنید نکته یا ایده اصلی را شفاف مطرح کنید.
  • باید ارائه قدرتمند و تاثیرگذاری داشته باشید.
  • علاوه بر توانمندی های کلامی، توان گوش دادن خود را تقویت کنید.
  • با گفتگوی پویا سطح تعامل را گسترش دهید.
  • سعی کنید مخاطب خود را درک کنید.
مهارت ارتباطی