کودکان می توانند برای کسب اطلاعات مورد نیاز از قبیل” فیلم چه زمانی شروع میشود ” یا “کتابخانه تا چه ساعتی باز است ” با تلفن تمرین کنند .

یا فرض کنید خانواده شما  می‌خواهد یک وسیله ای بخرد، از کودکتان بخواهید با دو یا چند مورد از فروشگاههای های مربوط تماس بگیرد و در مورد ویژگی های هرکدام از محصولات اطلاعات بیشتری از فروشنده ها به دست آورد. سوالاتی همچون قیمت کالا، ضمانت کالا و زمان تحویل آن را بپرسد. سپس جوابهای فروشگاه های مختلف را با هم مقایسه کند و اطلاعات را به شما بدهد.

اطراف ما پر از وسایلی است که به کودکان اعتماد به نفس میدهند. بچه های کوچکتر زمانی که یاد می گیرند چگونه روی دوچرخه بایستند بدون آن که بیفتند این احساس در آنها شکل می گیرد که من از عهده این کار برمی آیم .

برای مطالعه بیشتر اعتماد به نفس در کودکان، پر رنگ کردن نکات مثبت و بازی خاص بودن را ببینید.