آیین شریف با هدف ارتقای دانش و مهارتهای زندگی و رشد فردی شکل گرفت. در ابتدای راه در پی بستری مناسب برای انتقال اطلاعات دانش و تجارب خود در حوزه ها و موضوعات مورد نیاز جامعه بودیم. در این مسیر حوزه مهارتهای زندگی را به عنوان هسته اولیه دوره های آموزشی برگزیدیم. تلاش این مجموعه ارائه آموزشهای مرتبط با سبک زندگی با مبنای علمی و به زبانی ساده و کاربردی است.

امیدواریم این آموزشها نقش مهمی در ارتقای سازگاری افراد با خود، دیگران و محیطی که در آن زندگی می کنند داشته باشد.

یکی از سیاست های این مجموعه ارتقاء مداوم است. بدین مفهوم که ما در پی آن هستیم تا به طور مداوم موضوعات آموزشی جدید و مرتبط را به مجموعه خود اضافه کنیم. از سوی دیگر تلاش می کنیم موضوعات ارائه شده را نیز به فراخور نیاز بازدید کنندگان توسعه دهیم.

در این وبگاه برخی از اطلاعات پایه ای به صورت رایگان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. با این حال آموزشهای تخصصی نیز به صورت محتوای متنی، صوتی و فیلم یا تصویر نیز به تدریج در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

بدیهی است که بازخور مناسب شما نقش مهمی در ترسیم نقشه راه آینده ما دارد. پس سپاسگزار خواهیم بود اگر نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را از طریق مجاری ارتباطی معرفی شده در سایت با ما در میان بگذارید.

اهداف ما