مفهوم اعتماد به نفس

اعتماد به نفس به این معنی است که فرد توانایی و قابلیت های خود را باور کند. به عبارت دیگر، خودباوری و متّکی بودن به خود در برابر اِتّکاء به دیگران را اعتماد به نفس می گویند.

برای پرورش اعتماد به نفس در کودکان آنها نیازمند تجربیاتی هستند که حامل این پیام برای آنها باشد: “من می توانم این کار را انجام دهم.” این تجربیات باید آنقدر کوچک باشند که بچه ها بتوانند آنها را درک کنند، آنقدر بزرگ باشندکه مشوق رشد و بالندگی باشند و آنقدر ساده باشند که والدین بتوانند آنها را به کار گیرند. وقتی بچه ها کوچک تر هستند چندان مشکل نیست که به آنها کمک کنیم تا اعتماد به نفس به دست آورند.

کارهای کوچک و تاثیرات بزرگ

کودکان برای رشد اعتماد به نفس نیاز دارند که در محیط اطراف خانه به تجارب مثبتی دست پیدا کنند. این تجارب هزینه ای در بر ندارد و وقت چندانی هم نمی گیرد. بلکه به بچه ها قدرت تسلط میدهد و در آنها شهامت و تعلق به خانواده ایجاد می کند. به علاوه ترس آنها را از چیزهای جدید و غیر منتظره کم می کند. این تجارب به بچه‌ها این نگرش را می‌دهد که “من از عهده این کار برمی آیم. ” هدف ما این است که در کودکان حس احترام به خود و احترام به دیگران را ایجاد کنیم، این اساس اعتماد به نفس واقعی است. بنایی است که آنها در طول زندگی به آن چیزهای دیگری را می افزایند.

اعتماد به نفس کودک خیلی زود شروع به شکل گرفتن می کند و روز به روز با خلاقیت ادامه می یابد. اعتماد به نفس از آموختن پذیرش خودمان، همانگونه که هستیم شروع می شود. اعتماد به نفس کمک می کند ضعف هایمان را ببینیم و دوباره انتخاب کنیم که خودمان را دوست بداریم. اعتماد به نفس هر کودک از طریق داشتن تجربه ای موفق، درست انجام دادن کاری، دست یافتن به هدفی و پیامهای مثبت آنهایی که او را دوست دارند، رشد می یابد. اعتماد به نفس به هنرها و توانمندی های عظیم بستگی ندارد، بلکه به کارها و وظایف کوچک روزانه ای بستگی دارد. این فعالیتها در کودک این باور را ایجاد می کند که می تواند زندگی اش را مدیریت کند و به خوبی از پس آن برآید.

برای ارتقا اعتماد به نفس در کودکان راهکار های ساده به دست آوردن اطلاعات، پر رنگ کردن نکات مثبت و  بازی خاص بودن را ببینید.